O nás

Historie a důvody založení

Sdružení Veleta, o.s. (od 15.12.2015 z.s.) vzniklo dne 31.7. 2007 registrací stanov na Ministerstvu vnitra. Bylo založeno za účelem zajištění pokračování plného rozsahu provozu Denního stacionáře a Domova pro osoby se zdravotním postižením v Brně Kohoutovicích poté, co k 31.12.2007 bylo jeho provozování ukončeno ze strany Nadatio Samaritanus - Sdružení Samaritán, o.s.

Sdružení Veleta - budova stacionáře
Sdružení Veleta - pohled na budovu stacionáře ze zahrady

Účel spolku

Účelem spolku je poskytování komplexu služeb přispívajících ke zlepšení nebo udržení přijatelné kvality života především občanům se zdravotním postižením a seniorům.

Toho dosahuje spolek především zajišťováním těchto činností:

  1. přispívá k zabezpečení sociální a zdravotní péče sociálně slabým skupinám obyvatel, především seniorům a zdravotně postiženým spoluobčanům;
  2. poskytuje sociální služby;
  3. podporuje volnočasové aktivity a provozuje klubové zájmové, kulturní a vzdělávací činnosti;
  4. pomáhá zdravotně postiženým občanům v návratu a uplatnění ve společnosti rozvíjením různých možností pro jejich pracovní a sociální rehabilitaci;
  5. napomáhá zdravotně postiženým občanům v prožívání důstojného a pohodlného života.

 

Spolufinancováno:
logo Jihomoravského kraje logo města Brno logo obce Kohoutovice logo Ministerstva práce a sociálních věcí logo Ministerstva zdravotnictví
Naši významní podporovatelé:
KOVO-PLAZMA, spol. s r.o. ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. Brno Business & Style - CCB, spol. s r.o. KOMPAKT, spol. s r.o. - Českomoravská reklamní agentura Siemens ČR OHL ŽS, a.s. Baumax ČR