Řekli o nás

Po několika letech strádání jste velmi pomohli manželovi i mně. Manžel se díky Vaší péči neuvěřitelně zlepšil, začal se pohybovat, našel nové přátele (ti staří jej opustili), má mnoho zážitků, které obohacují jeho život. Po dobu 4 let, kdy se začala projevovat jeho nemoc, poslední rok naplno a už jen ležel, což pro něj nebyla moc velká zábava být jen se mnou. Později mi velmi pomohly pečovatelky Denisa a Hedvika. Neuvěřitelně jste pomohli také mně. Zejména psychika člověka je prevít. Děkuji, jak jste mne všichni podporovali a podporujete, dáváte cenné rady. Velmi si toho vážím a zase jsem ráda na světě se spoustou přátel. Děkuji za manžela, za sebe, za všechny, kterým pomáháte.

Dagmar a Jan Rollerovi

Chtěla bych vám všem moc poděkovat za péči a starost o Martinka. Jsem moc ráda, že může být ve Veletě a že je tam tak spokojený. Vím, že je to velice náročná práce, plná trpělivosti, lásky a fyzické námahy. Já si vás moc vážím a smekám před vámi. Je to velmi těžké být odkázán na cizí pomoc a  tak jsem ráda, že je mu u vás dobře.

Pizingerová

Chtěl bych Sdružení Veleta, z.s. a jejím zaměstnancům poděkovat za péči o naši babičku, která je ve Vašem zařízení umístěna. Já i celá rodina velmi oceňujeme, s jakým nasazením a přístupem se babičce věnují Vaši zaměstnanci, kteří ji poskytují péči, kterou by ji naše rodina, ani při nejlepší vůli, nemohla v domácím prostředí zajistit. Babičku pravidelně navštěvujeme, a tak mohu potvrdit, že i ona je s péčí a přístupem velmi spokojena. Je velice milé, že babička má možnost rehabilitačních cvičení, účastnit se společných aktivit s ostatními klienty a trávit volný čas i ve venkovních prostorech na terase a zahradě. Za toto všechno Vám moc děkuji a jsem rád, že taková zařízení jako je Sdružení Veleta, z.s. existují.

z e-mailu vnuka klientky

Chtěl bych tímto jménem celé rodiny poděkovat všem pracovníkům domova Veleta za příkladnou, profesionální a obětavou péči o mého bratra, který je již několit let klientem v pobytovém režimu. S ohledem na jeho postižení mu je tak do maximální možné míry umožněné prožívat důstojný život, ve kterém pro nás všechny hraje nenahraditelnou roli opora v pracovnících domova, jejich ochota, zájem, přátelství a vzájemná důvěra. To vše je v našem případě skutečností, za kterou všem pracovníkům ze srdce děkujeme.

bratr klienta

Chci poděkovat celému provozu, všem v kuchyni, údržbářům, paní zahradnici, řidičům. Všem pečovatelkám a pečovateli, terapeutům, terapeutkám. Teď jmenovitě vrchní sestřičce Olince Matejevové, sociální pracovnici Adrianě Ingrové, pečovatelcce Míle Přibylové, pečovatelce Olze Povolné, pečovatelce Janě Grácové, pečovatelce Veronice Králové, pečovatelce Ditě Pavlíkové. Terapeutce Lidušce Němcové. Potom Pavlínce Skopalové, Mileně Rojtové. Terapeutům Petru Škrancovi, Lukáši Karnetovi. Hlavnímu vedení Haně Macháčkové, zástupci Jiřímu Kretíkovi a všem, kdo mi jakýmkoliv způsobem pomáhali a měli se mnou trpělivost. Moc děkuji.

Marie Blažková

Ráda bych Vám i všem Vašim zaměstnancům, alespoň touto cestou, vyjádřila velký dík za to, jak pěkně se všichni staráte o naši Helenku (Valovou). Vycházíte jí ve všem vstříc, udržujete ji v čistotě atd. Jsme velice rádi, že u Vás ve Veletě může být! Myslím, že ani zařízení podobného typu široko daleko není, ale ani po tom nepátrám, protože jsme rádi, že je Helenka u Vás. A už vůbec bych nechtěla znovu zažívat tu anabázi a doslova beznaději při hledání nějakého umístění , jako jsem zažívala na počátku tohoto roku. Ještě jednou velký dík Vám všem!

Jitka Vodičková

Děkuji všem zaměstnancům sdružení VELETA, kteří se podíleli na péči o mou maminku paní Julii Rozkopalovou. Cením si jejich obětavé a nelehké práce. Zvláště pak chci poděkovat za profesionální a lidský přístup vrchní sestře paní O. Matejovové. Dále pak za veškerou pomoc, kterou poskytoval mé mamince vždy ochotný a ohleduplný pan B. Müller.

Ludmila Kabelíková

Můj syn Petr navštěvoval stacionář v Kohoutovicích v letech 2006 a 2007. Velmi chci poděkovat za obětavou péči a vstřícnost terapeutů k němu, neboť se jedná o dítě náročné na kontakt, potřebuje obrovskou dávku trpělivosti a tolerance. Petr se do stacionáře těšil, měl zajímavý program, velice se zlepšil v sebeobsluze a celkově dospěl. Začal se i více rozvíjet ve verbální oblasti. Tyto pokroky jsou zásluhou terapeutického týmu denního stacionáře. Ve stacionáři jsme byli spokojeni.

PhDr. Jana Veselá, Ph.D., matka klienta

Jsem ráda, že takové zařízení je zrovna tady v Kohoutovicích. Nemusíme dojíždět přes celé Brno. Tomáš sem chodí rád. Když třeba někdy o prázdninách chci, aby zůstal pár dnů doma, utíká, že musí do stacionáře...

p. Gabrielová, matka klienta

Je to příjemné místo k práci i k životu. Prostory stacionáře, jejichž součástí je i pěkná zahrada a bazén, obklopuje ze dvou stran les, ale přitom má i vynikající dopravní dostupnost z hlavní kohoutovické komunikace na Libušině třídě. Znám také pracovníky stacionáře a na jejich práci je znát kombinace lidského a profesionálního přístupu k handicapovaným spoluobčanům.

 

Spolufinancováno:
logo Jihomoravského kraje logo města Brno logo obce Kohoutovice logo Ministerstva práce a sociálních věcí logo Ministerstva zdravotnictví
Naši významní podporovatelé:
KOVO-PLAZMA, spol. s r.o. ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. Brno Business & Style - CCB, spol. s r.o. KOMPAKT, spol. s r.o. - Českomoravská reklamní agentura Siemens ČR OHL ŽS, a.s. Baumax ČR